Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is een fiscale regeling met als doel om bedrijven te stimuleren om te investeren in innovatie. Alle bedrijven met ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten kunnen gebruik maken van deze innovatiestimuleringsregeling. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een nieuwe machine/apparaat/ instrument, plantveredeling, nieuwe software programmatuur of andere productinnovaties, de WBSO is een branche brede regeling. 

WBSO is loonkosten(subsidie) regeling, in de vorm van vermindering van de loonheffing voor personeel die het R&D-werk verrichten. Zelfstandigen zonder personeel krijgen subsidie in de vorm van een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

WBSO voorwaarden

Wanneer kunt u gebruikmaken van de WBSO-regeling?

Bron : RVO.nl

  • Uw bedrijf ontwikkelt zelf een product, productieproces of programmatuur of u voert technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) uit.
  • U lost zelf de technische knelpunten bij uw ontwikkeling op. Bij TWO zoekt u zelf een verklaring voor een verschijnsel.
  • U gaat nog beginnen of u bent nog bezig met uw ontwikkeling of onderzoek. U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige R&D-werkzaamheden.
  • Uw innovatie of onderzoek vindt plaats binnen de Europese Unie.
  • U valt onder de vennootschaps- of inkomstenbelasting in Nederland.
  • U bent geen publieke kennisinstelling.
  • Uw bedrijf valt onder de inkomstenbelasting en u besteedt jaarlijks zelf minimaal 500 uur aan uw ontwikkeling of onderzoek (bijvoorbeeld eenmanszaak); en/of
  • Uw bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting en u draagt loonheffing af voor uw werknemers die uw ontwikkeling of onderzoek uitvoeren (bijvoorbeeld BV of NV of zelfstandige met personeel).
WBSO - Research

WBSO 2021

Het beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt € 1.438 miljoen. De Overheid zet in op een tijdelijke intensivering. In 2021 worden de voordeelpercentages ten op zichten van 2020 verhoogd met als doel om investeringen in innovatie aan te jagen.

Het wordt voor bedrijven aantrekkelijker om innovatieprojecten op te pakken. Naast de intensivering lanceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een nieuwe portal. Naast alle communicatie zijn de documenten centraal beschikbaar.


WBSO subsidie aanvragen

Ondernemers hebben de keuze om zelf een WBSO aanvraag in te dienen of om een WBSO intermediair in te schakelen. 

Om een WBSO aanvraag in te dienen zal je eHerkenning moeten aanschaffen als ondernemer. Kies je voor een intermediair dan kan je een “ketenmachting” afgeven aan je WBSO partner. Met de eHerkenning in bezit ben je in staat om een project via het nieuwe portaal van RVO in te dienen.  Gespecialiseerde en professionele intermediairs maken in sommige gevallen gebruik van een rechtstreekse koppeling met de systemen van RVO.

e-herkenning

Om een WBSO aanvraag in te dienen heeft u u eHerkenning nodig. Voor aanvragen vanaf 2021 wordt geadviseerd om betrouwbaarheidsniveau eH3 te gebruiken. 


Indienen via Portal of intermediair

Indien u het juiste niveau eHerkenning tot uw beschikking hebt kunt u uw WBSO aanvraag indienen. Maakt u gebruik van een intermediar dan dient u een machtiging te geven aan uw partner.

BEdrijfsgegevens/
Projectbeschrijving

Om uw WBSO subsidie aanvraag in te dienen dient u een complete aanvraag gereed te maken. Naast uw bedrijfsgegevens dient u één of meerdere projecten te definiëren. Zodra alles is ingegeven kunt u uw aanvraag indienen.