Wat levert de WBSO op voor innovatieve ondernemers?

Het WBSO voordeel is afhankelijk van uw situatie. Er zijn meerdere factoren die de hoogte bepalen  van het  financieel voordeel. Naast bedrijfsvorm, wordt ook gekeken naar of je als organisatie als starter wordt aangemerkt en of er 2 jaar geleden WBSO is aangevraagd.

Fiscaal voordeel WBSO

Bedrijven met personeel

Zoals bovenstaand aangegeven is het voordeel afhankelijk van verschillende factoren. Om een beeld te geven van het voordeel gaan we uit van het volgende:

  • Bedrijf vraagt voor het eerst WBSO aan of heeft 2 jaar geleden geen WBSO aangevraagd;
  • Bedrijf komt niet in aanmerking voor de startersfaciliteit
  • Bedrijf vraagt exact 1800 uur aan
  • Bedrijf besteed uren en heeft geen kosten en uitgaven.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt dus gerekend met zowel het forfaitair uurloon als  het forfait voor kosten en uitgaven. Het forfait uurloon is €29,- euro en de hoogte van het forfait voor kosten en uitgaven is:
– € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren.
– € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.

Het WBSO voordeel bedraagt €28.080,00. 
Uitgaande van bovenstaande situatie.

Ondernemer(s) zonder personeel

Ondernemers zonder personeel hebben niet de mogelijkheid om het WBSO voordeel te verrekenen met de loonheffing. Voor een zelfstandige situatie geldt een aftrekpost. Over het bedrag wat je kan aftrekken betaal je dus als ondernemer geen Inkomsten belasting over.

De S&O-aftrek voor zelfstandigen bedraagt €12.980 en de aanvullende aftrek voor starters € 6.494. De bedragen voor 2021 worden eind 2020 bekend gemaakt.


WBSO voordeelpercentages 2021

Op het moment dat uw WBSO project wordt toegekend dat kunt u het toegekende voordeel verrekenen met uw te betalen loonheffing. Diegene die uw loonadministatie oppakt kan maandelijks een bedrag in mindering brengen (S&O-afdrachtvermindering) bij de loonaangifte. Zodra u de S&O verklaring ontvangt kun u de afdrachtvermindering toepassen. 

Berekening WBSO voordeel
((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage 1e of 2e schijf.

Tarief per schijf

WBSO voordeel eerste schijf

WBSO voordeel eerste schijf starters

Grens eerste schijf

Tarief tweede schijf

percentage/grens

40%

50%

€ 350.000 S&O-(loon)kosten

16%

Meer weten over HEt wbso subsidie voordeel?